Tips voor het eigen debiteurenbeheer
*  Onderzoek uw nieuwe klanten op kredietwaardigheid
*  Stel het takenpakket van de debiteurenadministratie op  
*  Maak in uw offerte uw condities duidelijk 
Bevestig altijd voor levering of aanvang de opdracht
*  Zorg voor heldere leverings- en algemene voorwaarden
Laat het eigendomsvoorbehoud opnemen
*  Vermeld hierin duidelijk de betalingscondities
*  Zorg dat uw klant hiervan op de hoogte is en laten ondertekenen
*  Stuur tijdig uw factuur, ook deelfacturen !
*  Laat een factuur niet lang liggen, klik hier Verjaringstermijn
*  Vraag bij langdurig werk een deelbetaling
Maak een duidelijke en complete opdrachtbevestiging
*  Stuur direct na vervaldatum aanmaningen
*  Houd altijd telefonisch contact met uw debiteur
*  Betalingsherinneringen kunt u hier downloaden
*  Zorg voor een aanmaningsschema per debiteur
*  Houd uw debiteuren regelmatig tegen het licht 
*  Wie is aansprakelijk en welke rechtsvormen zijn ? 
*  U kunt onze Debiteuren Test doen om een gratis
   advies te krijgen over uw debiteurenbeheer 

Schijn uw licht over uw debiteuren !!