De belangrijkste zaken bij een opdrachtbevestiging zijn als volgt :

1. Exacte en duidelijke beschrijving van de geleverde producten en/of diensten     inclusief termijnen, kwantiteit, kwaliteit, kennisoverdracht, houdbaarheid,     uitgebreide technische specificaties, meerprijs bij extra en langer werk, evt. minderprijs

2. De overeengekomen vergoeding en condities voor de te verrichten diensten / producten     hierbij kan worden vermeld dat de persoon welke de opdracht heeft verstrekt     namens uw klant tekenbevoegdheid heeft om een opdracht te verstrekken.

3. De periode waarbinnen de diensten / producten moeten worden gerealiseerd

4. Al naar gelang de werkzaamheden vorderen, kunnen (deel)facturen worden ingediend;

5. Vermelding van klant-akkoord met de van toepassing zijnde algemene voorwaarden , betalingscondities en randvoorwaarden (zoals leegmaken vloer, stroomvoorziening laden/lossen, schafttijden, opleiding personeel, verzekeringen, eigen risico e.d.)

6. Een aanvang maken met het leveren van diensten en producten als de bevestiging is getekend door beide partijen

7. Termijn en duur van de opdrachtbevestiging alsmede de ontbindingsvoorwaarden d.w.z. dat u zelf ten aller tijden een opdracht kan stopzetten bij onredelijke eisen van uw klant  

P.S. Als er een complete offerte is uitgebracht, dan volstaat  een simpele verwijzing naar de offerte!!