Bedrijfsgegevens, waar u op kan letten voor uw levert !!

Klik hier voor een nadere toelichting van de bestaande rechtsvormen

Checklist Debiteuren :

- Naam, handelsnaam, tel, fax, adres, verblijf-woonplaats

- Oprichting datum en plaats

- Rechtsvorm, moederbedrijf, deelnemingen

- Directeur en overige leden

- Historie

- Handelsregister kvk

- Aandeelhouders

- BTW nummer

- Omschrijving bedrijfsactiviteiten

- Productiemiddelen

- Lid van branchevereniging

- Aantal personeelsleden, inkrimping en directie

- Bedrijfsresultaat/omzet van afgelopen jaren

- Eigen/vreemd vermogen

- Aansprakelijkheid

- Bankrelaties en accountant

- Betalingsgedrag over afgelopen jaren

- jaarverslag e.d.