Doe de onderstaande debiteurentest over uw debiteuren !

Onze test geeft u een inzage hoe goed u uw debiteuren kent. U maakt een diagnose van het betalingsgedrag.
De benodigde informatie is onderverdeeld in verschillende onderwerpen.

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en verstuur deze naar Ader Advies

U ontvangt dan binnen één week een gratis en vrijblijvend advies, tevens heeft u recht
op 3 gratis incassodossiers ter verbetering van uw debiteurenbeheer. 

Als u wilt dat we contact met u opnemen, dan kunt u dit aangeven bij vraag 9.
Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

1. Eigen diagnose
Wat denkt u zelf nodig te hebben? Grondige Debiteuren-betalingsanalyse
Debiteurenbestand opschonen
Vorderingen > 1 jaar opschonen 
Kleine vorderingen opschonen 
Middels debiteurenbezoek analyseren
Middels debiteuren bellen analyseren
2.Product/Dienst
Geef een omschrijving van uw producten/diensten.
Hoeveel verschillende producten/diensten biedt u aan? 1-5
6-10
11-20
Meer dan 20
3. Markt
In welke markt opereert u? Business to Business
Business to Consumer
Beiden
Wat is de grootte van uw markt in omzet?
Wat is de prognose van de ontwikkeling van de markt? Groeimarkt
Stabiele markt
Dalende markt
4. Klanten
Hoeveel klanten heeft u? Business to business:
Minder dan 100,
Tussen 100 en 1000
Tussen 1000 en 5000
Meer dan 5000

Business to Consumer:
Minder dan 100,
Tussen 100 en 1000
Tussen 1000 en 5000
Meer dan 5000

Wat is het profiel van uw klanten?
Wat doet u met uw debiteurenbeheer? Huidige betalingsgedrag accepteren
Slecht betalende debiteuren houden
Slecht betalende debiteuren afstoten
Anders nl:
Niets, er is geen personeel voor
5. Betalingsgedrag
Bent u op de hoogte van het huidige betalingsgedrag? Ja
Nee
Weet u per klant in % hoeveel dagen zij met regelmaat te laat betalen? Ja
Nee
Voor welke doeleinden gebruikt u deze informatie? Doorberekenen van renten
Aanmaningen sturen
Debiteuren "opvoeden" 
Geen
Op welke wijze wordt er betaald? via bank- of girorekening
contant per aflevering
onder rembours of per internet
Krijgt een klant korting als er op tijd betaald wordt? Ja, 5 tot 10 % korting
Ja, 10 % en meer korting
Nee
6. Doel
Wat is uw belangrijkste doel? Beter betalingsgedrag
Meer achtergrondkennis debiteur
Exacter debiteurenbeheer 
Debiteuren beter selecteren 
Anders nl:
7. Internet
Heeft u een website? Ja:

Nee
Heeft u het idee dat uw website meestal wanbetalers aantrekt? Ja
Nee
8.Aanmaningsmiddelen
Welke aanmaningsmiddelen gebruikt u nu? Schriftelijke benadering
Telefonisch benadering
Persoonlijke benadering
Incassobureau
Deurwaarder
Advocaten
Anders
Hoeveel bedraagt uw uitgave aan deze aanmaningsmiddelen per maand? Minder dan euro 1.000,-
Tussen euro 1.000,- en euro 5.000,-
Tussen euro 5.000,- en euro 10.000,-
Meer dan euro 10.000,-
Bent u tevreden over het resultaat versus kosten? Ja
Nee
Wat wilt u besteden aan achtergrondinformatie per debiteur? Minder dan euro 35,-
Tussen euro 35,- en euro 150,-
Tussen euro 150,- en euro 300,-
Meer dan euro 300,-
9. Contact
Hoe bent u bij ons terecht gekomen? Via advertentie
Via mond op mond reclame
Via zoekmachine
Anders
Wat zijn uw bedrijfsgegevens?
Voornaam
Naam
Geslacht
Man  Vrouw
Titel
Naam bedrijf
Adres
Plaats
Postcode
Telefoonnummer
Mobiele nummer
Faxnummer
E-mail
Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen? Per telefoon
Per fax
Per persoonlijk gesprek
Per e-mail
Opsturen per post
10. Specifieke vraag:
Indien u een specifieke vraag heeft kunt u deze hiernaast invullen en zal de Incassodokter deze beantwoorden.