De taken van een debiteurenadministratie 
1.

Opstelling van de Algemene Voorwaarden tevens de leverings- en betalingsvoorwaarden

2. Het bepalen van de brancherisico's.
3.  Het bepalen van het eigen bedrijfsrisico.
4. Het inwinnen van algemene informatie over de debiteurenportefeuille
5. Het inwinnen van bedrijfs/kredietinformatie over potentiële klanten
6.

Het inwinnen van bedrijfs/kredietinformatie over potentiële klanten waarmee reeds contacten zijn gelegd of klanten die zich spontaan hebben aangemeld.

7.

Het regelmatig inwinnen van bedrijfskredietinformatie over vaste klanten die af en toe worden bediend

8.

Overleg met brancheverenigingen/jurist over aanpassingen in de algemene- en betalingsvoorwaarden 

9.  het nemen van beslissingen over nieuwe en vaste klanten.
10. het intern verstrekken van informatie over debiteuren
11. Een visie uitwerken terzake speciale kredietvoorwaarden (leverancierskrediet)
12. Het maken van duidelijke kredietafspraken
13. Het vaststellen en opschrift stellen van individuele kredietafspraken
14. Het bepalen van een debiteurenbeleid
15. Het regelmatig evalueren van het debiteurenbeleid
16. Besluitvorming terzake oninbare vorderingen
17. Het afschrijven van oninbare vorderingen
18. Bepalen wie eindverantwoordelijkheid draagt voor verliesposten op debiteuren
19. het onderhouden van contacten met slechte debiteuren
20. Het onderhouden van contactenmet banken en andere geldgevers
21. Het vaststellen van bevoegdheden van personen m.b.t. debiteurenbeheer
22. Afdeling debiteurenbeheer opzetten
23. Het selecteren van personeel debiteurenbeheer
24. Het inrichten van de afdeling debiteurenbeheer ook eventueel toevoegen aan afdeling boekhouden
25. Het inrichten van de administratie debiteurenbeheer
26. bepalen op welke wijze de geautomatiseerde administratie kan verlopen
27. Het opleiden/scholen van personeel debiteurenbeheer
28. De bevoegdheden van personeel debiteurenbeheer op schrift stellen
29. Het op gang brengen van goede communicatie tussen debiteurenbeheer en andere afdelingen of medewerkers
30. Het voeren van overleg met de afdeling Marketing
31. Het inrichten van klanten/debiteurendossiers
32. Het analyseren van oorzaken van verliezen op debiteuren
33. Het bijhouden van verliezen en daarover rapportages opstellen
34. Het gemiddeld aantal uitstaande dagen per debiteur vaststellen
35. Het laten uitwerken van voorstellen die het aantal uitstaande dagn doen verminderen
36. Het nemen van besluiten alvorens er aanmaningen de deur uitgaan
37. Het opstellen van aanmaningsbrieven
38. Het nazienvan aanmaningsbrieven voordat die de deur uitgaan
39. Het benaderen van moeilijke debiteuren per telefoon of persoonlijk
40. Het onderhouden van contacten met afdelingen over betwiste vorderingen
41. het onderhouden van contacten met afdelingen die klachten behandelen in relatie tot debiteurenbeheer
42. Het nemen van acties bij geruchten omtrent branches en individuele klanten
43. Het opstellen en uitwerken van statistieken en rapportages
44. Aanleggen van zwarte lijst in overleg met andere bedrijven
45. Het lezen/bijhouden van vakliteratuur
46. Het onderzoek doen naar de mogelijkheden van factoring
47. Het onderzoek doen naar de mogelijkheden van kredietverzekeren
48. Het nemen van besluiten omtrent eventuele incasso-actie ( tijdig uit handen geven, welke vordering op welk tijdstip)
49. Het onderhouden van de contacten met het incassobureau
50. Alle taken die gericht zijn op het verbeteren van het debiteurenbeleid en -beheer