De smoezen TOP 10 : Wanbetalers zijn heel creatief in het verzinnen van uitvluchten. Wees op uw hoede als u op de vraag waarom nog niet is betaald een van de onderstaande antwoorden krijgt !!!

1.'De verantwoordelijke voor de crediteurenadministratie is deze hele week helaas niet aanwezig. Belt u volgende week zelf terug of zal ik een notitie achterlaten?'

2. 'Er is echt van alles en nog wat mis met wat u geleverd heeft. We hebben een waslijst van klachten. U begrijpt wel dat we die eerst opgelost willen zien.'

3. We zitten al een tijd te wachten op betaling door een hele grote klant. Zodra die binnen is, bent u de eerste...'

4. 'We begrijpen uw aanmaningen niet, want we hebben nooit een factuur ontvangen. Wilt u die alsnog sturen?'

5.'We hebben de goederen wel besteld bij u, maar ze daarna nooit ontvangen!'

6.'We hebben nooit opdracht gegeven voor de levering van uw goederen of diensten.'

7. 'Ook toevallig dat u net nu belt! Het bedrag is vanmorgen overgemaakt. U zult het dus binnen enkele dagen wel ontvangen.'

8. 'Door de toepassing van uw product hebben wij aanzienlijke schade geleden. We overleggen met onze advocaat over eventuele stappen.'

9. 'Wij begrijpen ook niet hoe het komt dat u nog niets heeft ontvangen. Misschien heeft de bank een fout gemaakt. We zoeken het uit en u hoort nog van ons.'

10.'Wij hebben met een van uw medewerkers telefonisch afgesproken dat er eerst een creditnota zou komen voor een deel van het bedrag.

Antwoorden :

- Klachten en reclames altijd schriftelijk en binnen 8 dagen na levering

- We geven het nu direct uit handen

- Ik laat u dagvaarden

- Als u niet binnen 24 uur terugbelt dan nemen wij onze juridische maatregelen

- Zonder mijn toestemming kan dat niet plaatsvinden.

- Kunt u het betalingsbewijs doorfaxen?