Incassobureau de werking
 

Hoe werkt een incassobureau eigenlijk ? 

Problemen met dubieuze debiteuren zijn grotendeels te voorkomen - zéker wanneer u kunt terugvallen op een goed incassobureau

  • Allereerst moet een incassobureau snel, direct en zonder bureaucratische barrières werken. 
  • Zodra u uw opdracht heeft gegeven, moet een incassobureau binnen 24 uur in actie komen. Uw debiteur ontvangt van het incassobureau een schriftelijke ingebrekestelling.
  • Vervolgens start een proces van intensief contact met debiteur met o.a. krachtig telefonisch en schriftelijk aanmanen. In het overgrote deel van de gevallen blijkt dit voldoende. Vaak bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling met uw debiteur af te spreken, uiteraard moeten hier de renten worden doorbetaald.
  • Na deze fase volgt het cliëntbezoek. De buitendienstmedewerker bezoekt uw debiteur en kijkt tevens naar de verhaalsmogelijk- heden in geval dat het aan komt op een procedure. En blijkt ook dát onvoldoende (gelukkig is dat meestal niet het geval), dan is het verstandig om een een juridische procedure te starten om via beslaglegging of het aanvragen van een faillissement alsnog uw vordering te incasseren. 
  • Bedenk dat ongeveer 80 % van alle openstaande vorderingen worden geïncasseerd. De overige 20 % zijn zoek, kwijt, verhuisd naar buitenland of failliet.  
  • Uit recent onderzoek onder bedrijven is weer eens gebleken dat bijna 60 % van de bedrijven wel eens kleine openstaande vorderingen afboekt zonder er enige actie op te nemen! Stuur ze in dit geval altijd naar de Nederlandse Incassodienst . Schriftelijke en telefonische aanmaningen doet in veel gevallen wonderen op basis no cure no pay d.w.z. resultaat gericht !
  • Belangrijk bij de keuze van een incassobureau is dat U door een vaste medewerker op de hoogte gehouden zodat u baas blijft over uw eigen debiteuren. Een vaste medewerker staat altijd voor u klaar en geeft u graag advies.

Kostenplaatje 

De dienstverlening van een incassobureau kost u in eerste instantie geen cent tenzij u akkoord gaat met zgn. "dossierkosten", "contributiekosten" danwel minimumbedragen. 

In Nederland is dit "bijna" goed geregeld op de uitzonderingen daar gelaten. Uw vordering mag worden verhoogd met renten en buitengerechtelijke incassokosten 15 %, deze incassokosten zijn de vergoeding voor het incassobureau . In Nederland is 1 % rente per maand een geaccepteerd en het meest toegepaste percentage.

Bijvoorbeeld :  

openstaande vordering          euro    1.000,--
Renten over 4 maanden = 4 x fl. 10,--          

euro        40,--

Buitengerechtelijke Incassokosten 15 %     euro       150,--
Totaal doorberekend aan debiteur               euro    1.190,--

Mocht uw debiteur niet kunnen betalen en u dwingt over te gaan op een

gerechtelijk incassoprocedure dan zijn de kosten in het voorbeeld aan griffiegelden ca. euro 250,--. 

Uiteraard worden deze verhaald voorzover mogelijk op de debiteur.

Vorderingen hoger dan euro 5000,-- procedure gebruik maken van een procureur. Echter deze kosten zijn niet verhaalbaar op uw debiteur. De gerechtelijke incassokosten worden bij hogere bedragen volgens een staffel berekend, deze is vastgesteld door de Orde van Advocaten. 

Deze incasokosten zijn als volgt (incl. btw) :

hoofdsom tot en met euro      226,89 euro       41,--  
hoofdsom tot en met euro      453,-- euro       81,--
hoofdsom tot en met euro   1.134,45 euro     162,-- 
hoofdsom tot en met euro   2.268,90 euro     324,--
hoofdsom tot en met euro   3.403,35 euro     486,--
hoofdsom tot en met euro   4.537,80 euro     648,--
hoofdsom tot en met euro   9.983,16 euro     788,40
meer info   040 - 236 57 84 info@ader.nl
  • rechtspersonen die dus gebruik kunnen maken van rechtsbijstand kunnen veel langer "kosteloos" doorprocederen. Ook in gevallen dat men het recht niet aan zijn kant heeft!!  

Bijvoorbeeld :  

openstaande vordering          euro  100.000,--
Renten over 4 maanden = 4 x fl. 1.000,--          

euro     4.000,--

Buitengerechtelijke Incassokosten volgens staffel     euro     2.916,-- 
Totaal doorberekend aan debiteur               euro 106.916,--

De advocaatkosten in dit voorbeeld kunnen worden ingeschaald op ongeveer euro. 1.500,-- om de gehele procedure te voeren. Er is hierbij uitgegaan dat er geen sprake is van een dispuut d.w.z. onenigheid in de vordering. 

  • De disputen/twist moeten uitgebreid in de buitengerechtelijke fase worden besproken zodat de stellingen duidelijk zijn en de advocaat zijn mening erover kan geven. Men kan dan ook beter inschatten wat de uitslag van de rechter in deze zal zijn voordat men gaat procederen.

Advies :

Neem een incassobureau dat werkt op ‘no cure no pay'- basis zoals de Nederlandse Incassodienst . Deze Incassodienst heeft voor úw onderneming het complete antwoord op het complexe vraagstuk van debiteurenbeheer. Zónder onnodig tijdverlies, zónder onnodige kosten. Een prettige wetenschap.

Want wie wil er nu wakker liggen van onbetaalde facturen?

Voor meer informatie bel 040 - 236  57 84 voor een persoonlijke gesprek.