Huurachterstand : meteen aanpakken !! 

Bij het incasseren van een huurachterstand gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn :

  • een achterstand in de betaling van de huur moet tenminste drie maanden, de lopende maand meegerekend bedragen ( helaas 3 maanden)

  • degelijk huurcontract waar alle gegevens instaan van huurder, verhuurder en het hetgeen verhuurd wordt. 

  • Een voorbeeld van een huurovereenkomst of huurcontract kunt u vinden op http://www.roz.nl/modelhuur2.html

Voor het uitbrengen van een huurdagvaarding bij een huurachterstand van tenminste 3 maanden tezamen met een degelijk huurovereenkomst kunt u ons mailen : info@ader.nl of rechtstreeks telefonisch bereiken onder telefoonnummer 

040 - 236 57 84. 

Wij verzorgen voor u de dagvaarding en in tweevoud overleggen ter griffie van het kantongerecht met een verzoek tot dagbepaling. 

  • Disputen of onenigheden zullen tijdens de gerechtelijke procedure met worden besproken. De rechter beslist uiteindelijk op basis van de aangeleverde feiten en  bewijzen. 
  • Na een gunstige uitspraak van een rechter kan met een vonnis in de hand het huidige huurcontract of huurovereenkomst wordt ontbonden. 
  • Met het vonnis in de hand kan worden overgegaan tot betekenen en executie. U kunt beslag leggen op loon of andere vormen van eigendom.