Hoe moet een factuur eruit zien ?

Als u uw product heeft geleverd of uw dienst heeft 
verricht aan een ondernemer, stuurt u hem een factuur. 
Op uw factuur moet u de volgende gegevens vermelden:

 • de naam en het adres van uw onderneming;
 • de naam en het adres van uw klant;
 • een omschrijving en het aantal van de geleverde goederen of verleende diensten;
 • de factuurdatum;
 • het volgnummer van de factuur (u nummert de facturen doorlopend);
 • de datum waarop u de goederen heeft geleverd of de diensten heeft verleend;
 • de prijs exclusief BTW;
 • het bedrag van de BTW.

Welk BTW-tarief geldt voor uw producten en diensten?

De BTW heeft verschillende tarieven. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Bepaalde goederen en diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Het algemene BTW-tarief is 19%. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet onder de andere tarieven vallen. De meeste producten en diensten vallen onder het tarief van 19%.

Het verlaagde tarief is 6%. Dit tarief geldt in het algemeen voor:
 • eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken;
 • agrarische producten en diensten;
 • geneesmiddelen;
 • verkopen en verhuren van boeken, dagbladen en tijdschriften;
 • braille-artikelen voor persoonlijk gebruik door blinden;
 • personenvervoer;
 • verhuren van vakantiewoningen en kampeerplaatsen;
 • toegang tot culturele en sportieve evenementen (musea, concerten, sportwedstrijden).
Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Als u levert aan buitenlandse ondernemers, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. In feite berekent u dus geen BTW.

Welke gegevens van uw facturen moet u bijhouden?

De ontvangen en uitgeschreven facturen moet u doorlopend en opeenvolgend nummeren. Van de facturen houdt u in een overzicht de volgende gegevens bij:
 • datum en nummer;
 • naam en adres van de leverancier of van de afnemer (bij handel met andere landen van de Europese Unie ook het BTW-identificatienummer);
 • omschrijving van het geleverde goed of van de verrichte dienst;
 • prijzen exclusief BTW, uitgesplitst naar BTW-tarief;
 • de BTW-bedragen, uitgesplitst naar BTW-tarief
Als u onder het factuurstelsel valt, berekent u de BTW die u aan de Belastingdienst moet betalen aan de hand van de facturen die u aan uw klanten heeft gestuurd. U vult de BTW in op de aangifte van het tijdvak waarin de datum van de factuur valt.

Uw afnemers betalen niet
Als ondernemer loopt u het risico dat uw afnemers te laat of helemaal niet betalen. U heeft dan meestal wel BTW op uw factuur gezet en aan de Belastingdienst betaald. Als uw afnemer niet betaalt, kunt u een verzoek om teruggaaf van deze BTW doen. Dit kan per brief of op uw Aangifte omzetbelasting. U moet dan wel kunnen aantonen dat de factuur inderdaad niet of maar gedeeltelijk is betaald.

Een goede BTW-administratie is belangrijk

Met een goed bijgehouden en overzichtelijke boekhouding kunt u het aangifteformulier voor de BTW (Aangifte omzetbelasting) meestal vrij eenvoudig invullen. Zorg dat u het volgende bijhoudt:
 • hoeveel BTW u anderen in rekening brengt;
 • hoeveel BTW anderen u in rekening brengen.
Zorg er ook voor dat u de omzet splitst in de omzet die u in Nederland maakt en de omzet door leveringen en diensten aan of in het buitenland.

Het is verstandig uw administratie regelmatig bij te houden. Dat geldt voor:
 • uw inkoop- en verkoopadministratie: de inkomende en uitgaande facturen;
 • uw geldadministratie: de ontvangsten en de uitgaven voor het leveren van goederen en het verrichten van diensten;
 • uw export- en importadministratie: de invoer en uitvoer van goederen.